התקני ריסון - חגורות בטיחות ומושבי בטיחות | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
19.12.2014 יום שישי כ"ז בכסלו תשע"ה

ילדים - התקני ריסון - חגורות בטיחות ומושבי בטיחות

שווה לראות!

הידעת?

התקני ריסון - חגורות בטיחות ומושבי בטיחות

חגורות בטיחות מצילות חיים. במקרה של תאונת דרכים, חגירת חגורות בטיחות יוצרת את ההבדל בין פציעה קשה לפציעה קלה ואף בין חיים למוות. לפי מחקר שנערך בנושא, בתאונות המתרחשות בנסיבות ותנאים דומים, חגורות הבטיחות מפחיתות ב-45% את הסיכוי למות בתאונה.​​​​​​​

מושבי בטיחות תקניים לתינוק (סלקלים) מונעים כ-70% ממקרי המוות בקרב תינוקות עד גיל שנה.

מושבי בטיחות תקניים לילדים מונעים כ-50% ממקרי המוות בקרב ילדים בגילאים 4-1.
מושבים מגביהים (בוסטרים) מפחיתים את הסיכוי לפציעה חמורה של ילדים בתאונות ב-59% בהשוואה לשימוש בחגורות בטיחות בלבד.

בשנים האחרונות חלה עלייה בהיקף השימוש באמצעי ריסון: בחגורות בטיחות ובמושבי בטיחות לתינוקות, לפעוטות ולילדים. על-פי סקר תצפיות שערכה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשנת 2011, 96% מהנהגים ו-91% מהיושבים ליד הנהג חגרו חגורות בטיחות. בקרב היושבים במושבים האחוריים שיעור החגירה היה נמוך יותר והגיע ל-68%.
אשר לילדים בגילאים 15-0, מסקר תצפיות שנערך בשנת 2011, עולה כי 60% מהתינוקות (עד גיל שנה) היו חגורים כהלכה, 57% מהפעוטות (בגילאים4-1) היו חגורים כהלכה, 34% מהילדים בגילאים 9-5 היו חגורים כהלכה ו-52% מבני 15-10 היו חגורים כהלכה. שאר הילדים לא היו חגורים כלל או לא היו חגורים כהלכה.
עוד עולה מהסקר כי נהגות חוגרות חגורות בטיחות יותר מנהגים (98% לעומת 96%). גם בקרב היושבים ליד הנהג, נשים חוגרות יותר מגברים (95% לעומת 89%).

לפיכך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פועלת להעלאת היקף השימוש בהתקני הריסון ולהקניית כללי חגירה נכונה באמצעות פעולות שונות בתחום ההסברה, החינוך וההכשרה, החקיקה והאכיפה.
לחץ לגרסת הדפסה.
  
  
שתף/שמור
  
  
© 2012 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל