תחומי פעילות | הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
29.06.2016 יום רביעי כ"ג בסיון תשע"ו
הרשות לבטיחות בדרכים - תחומי פעילות
תחומי פעילות

תחומי הפעילות של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 

תחומי הפעילות של הרשות:


מרכז לאומי למידע ולמחקר 

בהתאם לחוק הקימה הרשות הלאומית "מרכז לאומי למידע ולמחקר בתחום הבטיחות בדרכים". מטרת המרכז היא להציג בפני מקבלי ההחלטות, בתוך הרשות הלאומית ומחוצה לה, ידע מקצועי שינחה את כל הפעילות הממלכתית לקידום הבטיחות בדרכים על סמך עקרונות וידע מדעיים המבוססים על מחקר אמין. בראש המרכז הלאומי למידע ולמחקר עומד המדען הראשי של הרשות הלאומית.

מרכז המידע והמחקר הלאומי מופקד על איסוף נתונים ועל ניתוחם. מדובר בנתונים כוללים של מדדי תפקוד בטיחותי, ובכללם מדדי התנהגות, כגון: נהיגה בהשפעת אלכוהול, שימוש בחגורות בטיחות והתקני ריסון, מהירות נהיגה והתנהגות של הולכי רגל. המדדים מתמקדים גם בקבוצות סיכון, כגון: נהגים חדשים, נהגים מקצועיים, רוכבי אופניים, רוכבי רכב דו-גלגלי ממונע, קשישים וילדים. המרכז גם אחראי להפקת דו"ח בטיחות שנתי שהוא הדו"ח הסטטיסטי הרשמי של מדינת ישראל בכל הנוגע לנתונים ולמאפיינים של בטיחות בדרכים בארץ. בדו"ח זה מופיעה גם השוואה בין המצב בישראל לנעשה בשאר המדינות החברות בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי
(OECD). בזכות פעילות המרכז הלאומי למידע ולמחקר הפכה ישראל לאחד ממרכזי המידע והמחקר העולמיים בתחום הבטיחות בדרכים.


המרכז עוסק בשלושה תחומים:

1. מידע (איסוף, עיבוד והפצה) – המרכז מפתח ומרחיב את בסיס הנתונים על תאונות הדרכים במדינת ישראל. הוא יוזם ומבצע סקרים המספקים תמונת מצב עדכנית על כל מאפייני הבטיחות בדרכים, ובכלל זה מדדי התפקוד הבטיחותי.

במרכז נמצא מאגר המידע הגדול ביותר בנושאים הנוגעים לתאונות דרכים, לתנועה ולמוקדי סיכון. מידע זה נגיש למקבלי ההחלטות באמצעות מערכת בינה עסקית (Business Intelligence) המאפשרת להפיק דו"חות ולנתח נתונים בפרמטרים שונים של בטיחות בדרכים. בספרייה הלאומית לבטיחות בדרכים, המצויה במרכז המידע, יש ספרים, דו"חות מחקר וכתבי עת בנושא, וכן מתאפשרת גישה למאגרי מידע אלקטרוניים בין-לאומיים בנושא הבטיחות בדרכים. כל אלה זמינים ונגישים לציבור.על הסיבות לתאונות דרכים ועל הקשר בין המאפיינים של משתמשי הדרך לבין הבטיחות בדרכים. 

2. מחקר – המרכז יוזם ומבצע מחקרי עומק על הסיבות לתאונות דרכים ועל הקשר בין המאפיינים של משתמשי הדרך לבין הבטיחות בדרכים. כן נערכים מחקרי הערכה על תרומתן של פעילויות של הרשות הלאומית ושל גורמים אחרים. המרכז מפרסם תקצירים בנושאים נבחרים בתחום הבטיחות בדרכים לשימושם של אנשי מקצוע ומטפח חוקרים צעירים באמצעות מלגות לדוקטורנטים, שמחקרם מתמקד בנושאי בטיחות בדרכים.

3. טכנולוגיות – המרכז מופקד על מעקב אחר טכנולוגיות חדשניות לקידום הבטיחות בדרכים ועל עידוד הפיתוח וההערכה של טכנולוגיות כאלה באמצעות מחקרי שטח. המרכז גם מעורב בקידום של תקינה וחקיקה בכל הנוגע לשימוש בטכנולוגיות חדישות, לאחר שהוכחה יעילותן.


הסברה

הרשות הלאומית פועלת לשינוי תרבות הנהיגה בישראל באמצעות הסברה, ובעיקר היא מתמקדת בגורם האנושי כגורם עיקרי לתאונות הדרכים. מטרתה של הפעילות להשפיע על התנהגות הציבור תוך התמקדות בנושאי ליבה, כגון: השפעת אלכוהול, מהירות נסיעה, שימוש בהתקני ריסון (חגורות בטיחות ומושבי בטיחות לילדים) והתנהגות הולכי רגל. לפעילות ההסברה נעשה שימוש באמצעי התקשורת המסורתיים והחדשים, בעיקר האינטרנט, וכן נעשית פעילות בשטח – מפגשים ישירים עם הציבור הרחב. הפעילות בקרב האוכלוסיות בסיכון שנזכרו לעיל מלווה גם בהסברה המותאמת למאפייניהן.


חינוך

לחינוך לבטיחות בדרכים יש שתי מטרות מרכזיות:

 

  • הטמעה של הרגלי התנהגות בטוחים בקרב הילדים במטרה לשמור על חיי אדם ולהכשיר את הדור הצעיר להתנהגות בטיחותית, כדי שגם בבגרותם יתנהלו כמשתמשי דרך מודעים, אחראיים וסובלניים.
  • הקניית ידע ומיומנויות לילדים כדי שישמשו סוכני שינוי, המשפיעים על כל בני המשפחה במטרה  לשנות את תרבות הנהיגה. 

 

הפעילות במערכת החינוך מבוססת על הטמעה של  ערכי הבטיחות בקרב ילדים מגיל הגן, דרך עבודה חינוכית בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובבית הספר התיכון באופן מקצועי, מכוון וממוקד באמצעות מורים מקצועיים שהוכשרו לכך.  


תכניות התערבות לאוכלוסיות בסיכון​

הרשות הלאומית הגדירה שמונה קבוצות אוכלוסייה ששיעור מעורבותן בתאונות דרכים גדול משיעורן היחסי באוכלוסייה ו/או שנדרשת התייחסות מיוחדת אליהן במטרה לתת מענה לשפה, לתרבות ולצרכים הייחודיים להן. קבוצות הסיכון שהוגדרו הן ילדים, קשישים, נהגים צעירים, נהגים מקצועיים, רוכבי רכב דו-גלגלי ממונע, רוכבי אופניים, המגזר החרדי והמגזר הלא-יהודי בישראל.

הרשות הלאומית מפתחת לכל קבוצת אוכלוסייה בסיכון תכניות התערבות וכלים ייחודיים לה במטרה לטפל בה באופן מיטבי. התכניות מתבססות על ניתוח של נתוני ההיפגעות של הקבוצה, על מאפייני ההיפגעות שלה ועל מאפיינים כלליים אחרים. לאחר אפיון האוכלוסייה ואיתור הצרכים שלה מגויסים שותפים רלוונטיים ומשמעותיים, ונכתבת תכנית התערבות ממוקדת עבור האוכלוסייה וצרכיה.

התכניות מופעלות במסגרות שונות ומגוונות בקהילה, במשפחה, במקומות העבודה ובמערכת החינוך בכל שכבות הגיל, מהגן עד האוניברסיטה, על-פי תכניות לימודים מוסדרות.


רשויות מקומיות

ניהול הבטיחות בדרכים ברשויות המקומיות נעשה באמצעות מנהלים של מטות הבטיחות הפועלים בכל אחת מ-255 הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

באמצעות מטות בטיחות אלה הרשות הלאומית מאתרת וממפה מוקדי סיכון בתשתית. כמו כן היא מאתרת קבוצות אוכלוסייה פגיעות ומגדירה את מאפייני ההיפגעות הייחודיים להן. הרשות הלאומית מתקצבת את פעילות הרשויות המקומיות בהתאם לנתונים שנאספו ומנחה אותן בהכנת תכנית עבודה שנתית וביישומה.

הפעילות ברשויות המקומיות מתמקדת בתחום התשתיות, האכיפה, ההסברה, החינוך, הקהילה ואוכלוסיות בסיכון. הרשות הלאומית אחראית גם לשילוב ולתיאום בין כל הפעילויות של הגורמים השונים העוסקים בתחומים אלה ברמת האזור.


תשתיות ותנועה

הרשות הלאומית, בתיאום עם החברה הלאומית לדרכים (מע"צ החדשה) ועם גופי תשתית נוספים (חברת דרך ארץ, נתיבי איילון, רכבת ישראל), מאתרת מוקדי סיכון ברשת הדרכים הבין-עירונית ומתריעה על נקודות תורפה. עשרות מוקדי סיכון כאלה מטופלים מדי שנה כדי למזער את הסיכון הכרוך בשימוש בהם.

הרשות הלאומית בודקת לעומק את התשתית במקומות שהיו בהם תאונות חמורות ומעבירה את הממצאים ואת ההמלצות לרשויות, וכן היא בוחנת אירועי בטיחות (תאונות, מפגעים ותלונות הציבור) ומתווה דרכים לשיפור הבטיחות. עוד היא מסייעת בפתרון בעיות ובהגברת הבטיחות ברשויות המקומיות, הן בהתאם לתכנית העבודה השנתית שנקבעת מראש והן על-פי תלונות והתרעות מקומיות על הפרעות או על סיכונים בדרכים.


חקיקה ושפיטה

הרשות הלאומית יוזמת ומקדמת חקיקה בתחום הבטיחות בדרכים, עוקבת אחר הלכות ופסקי דין הקשורים בנושא ומזהה נושאים הדורשים שינוי בחקיקה.

הרשות הלאומית פועלת לשיפור ולייעול של מערכת השפיטה בתעבורה במטרה לקצר את פרק הזמן שבין מועד ביצוע העבירה לבין מועד ריצוי העונש כחלק מהרתעה יעילה. בין היתר, הוגדל מספר התקנים של שופטי התעבורה בישראל במימון הרשות הלאומית.

הרשות הלאומית מנתחת מבחינה משפטית הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות הנוגעות במישרין או בעקיפין לבטיחות בדרכים ומקיימת תהליך מקצועי לקביעת עמדותיה בנושאים אלה.


אכיפה

הרשות הלאומית תומכת בפעילותו של אגף התנועה במשטרת ישראל במטרה לתגבר אכיפה יעילה ומקצועית של חוקי התנועה והבטיחות בדרכים. במסגרת זו רכשה הרשות הלאומית ניידות תנועה וציוד אכיפה נלווה עבור משטרת ישראל.


חילוץ והצלה​​

מערך החילוץ וההצלה בישראל מורכב מכמה גופים: מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה, יחידות חילוץ מרחביות המאוישות במתנדבים, יחידות הטראומה בבתי חולים וצה"ל.

הרשות הלאומית שמה לה למטרה למזער את "שעת הזהב" – הזמן הקריטי ביותר מהרגע שמתקבלת הקריאה לפינוי ולחילוץ נפגעים בתאונות דרכים עד שהנפגעים מגיעים ליחידות הטראומה בבתי החולים. "שעת הזהב" כוללת את הזמן שעובר החל מקבלה של קריאת המצוקה, המשך בהזנקה, חילוץ, טיפול ועד ההסעה לבית החולים. לשם כך הרשות הלאומית פועלת לקידומו של מערך חילוץ, הצלה ופינוי ארצי שתפקידיו לספק פתרונות חילוץ ופינוי בעקבות תאונת דרכים, לפעול למזעור "שעת הזהב" ולהעניק טיפול רפואי מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. 

הרשות הלאומית משקיעה אפוא, בין היתר, משאבים לשדרוג של מערכות חילוץ ולרכישת מערכות חדשות, להקמה של נקודות הזנקה חדשות של מד"א, לתחזוקה של נקודות מד"א קיימות ולמימון של כונני טראומה בבתי חולים בפריפריה.

 

​​​

לחץ לגרסת הדפסה.
  
  
שתף/שמור
  
  
© 2012 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל