הקטל בדרכים 31.3.2015": מעודכן ל

מספר ההרוגים בתאונות דרכים
201463
201588
שינוי25
למצגת השבועית