הקטל בדרכים 23.4.2014: מעודכן ל

מספר ההרוגים בתאונות דרכים
2013107
201482
שינוי -25
למצגת השבועית