הקטל בדרכים 10.2.2016: מעודכן ל

מספר ההרוגים בתאונות דרכים
201547
201637
שינוי10-
למצגת השבועית